Mohith M

About Me

Nhà đầu tư chiến lược tại Châu Á đang tìm cơ hội đầu tư vào Công ty có trụ sở ở Đông Nam Á chuyên về công nghệ thông tin, bao gồm các dịch vụ cung cấp Cloud, Unifiedl communication, data center, chuyển đổi số, an ninh mạng với doanh thu từ 5 triệu đô trở lên.

My Areas of Expertise

Asian strategic investor seeking investments in IT services in South East Asia Targets include companies providing Cloud Services, Unified Communications & Collaboration, Data Center & Edge IT, Cyber Security, Digital Transformation & Applications, Managed Services, with revenue USD 5M+.

Criteria

Investment Range
USD 5,000,000 To USD 10,000,000

Industries
Agriculture, Business Services, IT Hardware

Locations
Any Where

Countries

Any Where